Background Image

Rezervacija

rezervirajte danas

U slučaju rezervacije ne zahtjevamo plaćanje depozita.
Na sve vaše upite i zahtjeve primljene putem e-maila odgovorit ćemo u što kraćem roku, a maksimalno za 24 sata.

upit

*rezervacija je vaša garancija da će vas vozilo uvijek čekati gdje vi to želite i kada to želite
*pratit ćemo svako eventualno kašnjenje vašeg leta te biti tamo kad sletite
*unaprijed određena cijena transfera (u pravilu jeftinija)
*nije potrebno čekati u redu za taksi ili tražiti javni prijevoz


rezerviraj
Pic Pic

rezervacije


info@taxiservicedubrovnik.com

booking@taxiservicedubrovnik.com

transfers@taxiservicedubrovnik.com

taxidubrovnik@gmail.com


+385 (0) 91 33 22 022
+ 385 (0) 98 725 769